Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach

Opravy, údržba a prevádzkovanie historických koľajových vozidiel.

Adresa:
Hanojská 4, 04013 Košice
E-mail:
IČO:
35556625