Diakonické združenie Betánia, účelové zariadenie Cirkvi bratskej v Slovenskej republike

Združenie zamerané na pomoc starým, chorým, osamelým ľuďom.

Adresa:
Partizánska 6, 81103 Bratislava
Telefón:
02 5441 6401
IČO:
30849667