Čierťaž Nemecká

Združenie zastrešujúce folklórnu skupinu Čierťaž a divadelný ochotnícky súbor.

Adresa:
S. Chalupku 4, 97697 Nemecká
Telefón:
0918 591 847
IČO:
45019100