Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia

Nezisková organizácia orientovaná na pomoc autistickým a telesne postihnutým deťom.

Adresa:
Súťažná 1126/18, 82108 Bratislava
Telefón:
0915 707 044
IČO:
31821553