DAFNÉ - Únia centier prevencie a pomoci

Prevencia sociálno-patologických javov. Sociálne poradenstvo.

Adresa:
Zátočná 221, 01313 Rajecké Teplice
E-mail:
IČO:
36133281