Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť pre deti.

Adresa:
Fedákova 3, 84102 Bratislava
Telefón:
02 6428 8090
IČO:
30795923