OMBUDSPOT - združenie na ochranu práv spotrebiteľov v Poprade

Zastupovanie spotrebiteľov v reklamačnom konaní a mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.

Adresa:
Šrobárova 2676/30, 05801 Poprad
Telefón:
0914 333 868
IČO:
37872117