Združenie slovenských spotrebiteľov

Podpora a ochrana záujmov spotrebiteľov.

Adresa:
Palisády 22, 81106 Bratislava
IČO:
00678881