Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Psychologická, špeciálno-pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť o deti.

Adresa:
Bernoláková 1652, 95501 Topoľčany
Telefón:
038 5323 187
IČO:
42121442