Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Žilina

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Pri Cintoríne 36, 01004 Žilina
Telefón:
041 5118 410
041 5118 411
041 5118 412
Fax:
041 5118 409
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár