Finančné riaditeľstvo SR, Colný úrad Michalovce

Výkon dohľadu nad dodržiavaním zákonov, osobitných predpisov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Adresa:
Plynárenská 4, 07101 Michalovce
Telefón:
056 6872 473
Fax:
056 6872 409