Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Zvolen

Zväz telesne postihnutých občanov.

Adresa:
Bernolákova 1, 96001 Zvolen
Telefón:
045 5335 368
IČO:
37824180