Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Občianske združenie zamerané na dejiny SNP.

Adresa:
Šafárikova 104, 04801 Rožňava
Telefón:
058 7342 392
IČO:
00470350