Spojená škola, Gorkého 4/90, Okoč

Spojená špeciálna internátna škola s vyučovacím jazykom maďarským - základná škola a odborné učilište.

Adresa:
Okoč 90, 93028 Okoč
Telefón:
031 5558 117
IČO:
00350206