Spojená škola internátna, Zeleného stromu 8, Rožňava s OZ:Špec. ZŠ intern.-Bentlakásos Speciális Alapiskola, Zel. stromu 8, RV a OU, Zel.stromu 8, RV

Špeciálna základná škola. Odborné učilište a praktická škola. Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva

Adresa:
Zeleného stromu 8, 04801 Rožňava
Telefón:
058 7322 332
IČO:
00187615