Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblastný výbor

Zväz protifašistických bojovníkov.

Adresa:
Železničná 3, 91101 Trenčín
Telefón:
032 7434 254
IČO:
00470139