Slovenský Červený kríž, územný spolok Trnava

Zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitárne služby. Školenia prvej pomoci. Opatrovateľské kurzy.

Adresa:
Botanická 32, 91708 Trnava
Telefón:
033 5331 913
0903 558 917
IČO:
00416037