Technické služby mesta Bytča

Čistenie verejnej zelene, starostlivosť o verejné osvetlenie a údržba mestských komunikácií.

Adresa:
Hlinická cesta 403, 01401 Bytča
Telefón:
041 5523 221
0907 839 395
IČO:
00185655