Regionálna veterinárna a potravinová správa Banská Bystrica

Kontrola potravín.

Adresa:
Skuteckého 19, 97401 Banská Bystrica
Telefón:
048 4125 602
IČO:
35984481
Zaradenie v katalógu: