Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - Margita Schmidtová

Integračné centrum pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Adresa:
Dolná 49, 96701 Kremnica
Telefón:
045 6742 630
IČO:
37392051