Združenie Storm

Terénna sociálna práca s užívateľmi drog a nízkoprahové služby pre deti a mládež.

Adresa:
Murgašova 4, 94978 Nitra
IČO:
37868314