Školská jedáleň pre Základné školy a Materské školy vo Veľkých Úľanoch

Zabezpečenie stravovania pre deti a žiakov.

Adresa:
Štefana Majora 560, 92522 Veľké Úľany
Telefón:
031 7878 281
IČO:
37847481