Spolok slovenských spisovateľov

Propagácia a vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry.

Adresa:
Laurinská 2, 81584 Bratislava
Telefón:
02 5441 8670
IČO:
30778166