Spojená škola, Hradná 7, Komárno s o.z. Špeciálna ZŠ s MŠ, Hradná 7, Komárno a ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení, Železničná 13, Komárno

Výchova a vzdelávanie detí s mentálnym postihnutím. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Adresa:
Hradná 7, 94501 Komárno
Telefón:
035 7713 178
IČO:
34041915