Nadok Ján

Poľnohospodárska činnosť - pestovanie plodín, chov zvierat.

Adresa:
Teplý Vrch 35, 98023 Teplý Vrch
Telefón:
047 5696 344
IČO:
35997915

Podobné firmy v okolí:

RIMAVA, s.r.o., Jesenské
Agro Tomašová, a.s., Tachty
Gazda, s.r.o., Hajnáčka
Keľo a synovia, s.r.o., Veľké Teriakovce
Agrodružstvo Rimavská Seč, Rimavská Seč