Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Bzinciach pod Javorinou

Evanjelický farský úrad. Duchovné a cirkevné služby, pastorálne rozhovory.

Adresa:
Bzince pod Javorinou 84, 91611 Bzince pod Javorinou
Telefón:
032 7793 213
IČO:
34017127