Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Poradenské služby v oblasti školstva a školských zariadení.

Adresa:
M.S. Trnavského 2, 91701 Trnava
Telefón:
033 5514 423
IČO:
37836501