Spojená škola, Topoľová 1, Šurany

Špeciálna základná škola pre mentálne postihnutých žiakov.

Adresa:
Topoľová 1, 94201 Šurany
Telefón:
035 6503 820
IČO:
34062815