Školská jedáleň Sídlisko Lúčna

Školská jedáleň. Zabezpečenie stravovania žiakov.

Adresa:
Námestie Jána Pavla II. 827/26, 09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
057 4421 364
IČO:
37873474

Kontaktný formulár