Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava

Základná škola spojená s gymnáziom.

Adresa:
Karloveská 32, 84104 Bratislava
Telefón:
02 6542 4043
IČO:
42176182