Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves

Štátny potravinový a veterinárny dozor.

Adresa:
Duklianska 46, 05601 spisska nova ves
Telefón:
053 4813 201
IČO:
31295151
Zaradenie v katalógu: