Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov

Orgán štátnej správy na úseku veterinárnej starostlivosti a potravinového dozoru.

Adresa:
Levočská 112, 08001 Prešov
E-mail:
Telefón:
051 7711 124
051 7493 650
IČO:
36165760
Zaradenie v katalógu:

Kontaktný formulár