Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Hodská 2352/62, Galanta

Poradenstvo pre deti v predškolskom a školskom veku, pre zákonných zástupcov detí a pre pedagogických zamestnancov škôl.

Adresa:
Hodská 2352/62, 92481 Galanta
Telefón:
031 7805 614
IČO:
42160286