Združenie NÁDEJ na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Poprade

Domov sociálnych služieb pre dospelých. Pomoc a podpora zameraná na ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím.

Adresa:
Francisciho 29/905, 05801 Poprad
Telefón:
052 7721 372
0904 508 155
IČO:
31301070