Patentový zástupca - Ing. Gabriela Zahatňanská

Priemyselné a autorské práva - zastupovanie v konaniach o ochranných známkach, patentoch, úžitkových vzoroch, dizajnoch.

Adresa:
Rajčianska 36, 01001 Žilina
Telefón:
041 5625 066
041 5623 125
Fax:
041 5625 066
IČO:
35657065

Kontaktný formulár