Rovnováha

Združenie sa venuje práci s nezamestnanými občanmi.

Adresa:
Svätoplukova 10, 01001 Žilina
Telefón:
041 7630 067
IČO:
37800710