Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi

Podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

Adresa:
Chrapčiakova 13, 05201 Spišská Nová Ves
Telefón:
053 4413 408
IČO:
31274838

Podobné firmy v okolí:

Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves
Social.Trans, n.o., Spišské Vlachy
Nadácia 858, Spišská Nová Ves

Kontaktný formulár