Základná škola s materskou školou sv. Cyrila a Metoda

Poskytovanie predprimárneho a primárneho vzdelania.

Adresa:
Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovňa
E-mail:
Telefón:
0917 927 561
052 2388 401
IČO:
42088917