Verejno-prospešné služby, mestská príspevková organizácia Nemšová

Poskytovanie verejno-prospešných služieb a kompletných pohrebných služieb.

Adresa:
Mierové námestie 21, 91441 Nemšová
E-mail:
Telefón:
032 6598 422
0326598472
IČO:
35604956