Uni Market - Tibor Šánta

Maloobchodný predaj potravín a rozličného tovaru.

Adresa:
Dr. Zelenyáka 23, 93561 Hronovce
IČO:
35045108