Spojená škola, Palárikova 2758, Čadca

Základná škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Adresa:
Palárikova 2758, 02201 Čadca
Telefón:
041 4335 117
IČO:
37982567