Evanjelická cirkev augsburského vyznania vo Vranove nad Topľou

Evanjelický cirkevný zbor.

Adresa:
Štúrova 3, 09301 Vranov nad Topľou
E-mail:
Telefón:
057 4461 033
IČO:
31967108