Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola technicko-ekonomického zamerania.

Adresa:
17. listopadu 2172/15, 70833 Ostrava, ČR
Telefón:
+420 59 732 111
IČO:
61989100