Pochlopeňová Eva, Ing.

Spracovanie účtovníctva a miezd.

Adresa:
Farská 2 - dom služieb, 01861 Beluša
Telefón:
042 4624 671
IČO:
30481414