Lazový Milan

Poľnohospodárske služby - rastlinná a živočíšna výroba.

Adresa:
Prečín 442, 01815 Prečín
Telefón:
042 4261 292
IČO:
31094732