Rímskokatolícka cirkev, farnosť Bardejov - Vinbarg

Farský úrad - vysluhovanie sviatostí a svätých omší.

Adresa:
Namestie sv. rodiny 1, 08501 Bardejov
Telefón:
054 4744 443
IČO:
36154903