Mikas - Július Kaločay

Stavebné a interiérové prvky - posuvné zasklievanie lodžií, prístrešky, moderné schodiská, zimné záhrady.

Adresa:
Kostiviarska 43, 97400 Banská Bystrica
Telefón:
0903 812 533
Fax:
048 4175 744
IČO:
40370232

Kontaktný formulár