Adam - občianske združenie

Resocializácia osôb závislých od návykových látok a gamblingu.

Adresa:
Cesta z Kútov na Holič 1336, 90845 Gbely-Adamov
Telefón:
034 6597 721
0907779666
IČO:
31769411