Centrum pre deti a rodiny Adam

Resocializácia osôb závislých od návykových látok a gamblingu.

Adresa:
Cesta z Kútov na Holíc 1336, 90845 Gbely - Adamov
Telefón:
0907 779 666
IČO:
31769411