Mešková Viera, Ing.

Patentová a známková kancelária.

Adresa:
29.augusta 15, 81108 Bratislava
Telefón:
02 5296 3213
IČO:
30794056