DIVÉ MAKY

Občianske združenie podporujúce talentované rómske detí zo sociálne slabých rodín.

Adresa:
Pod Kobylou 3816/12, 84110 Bratislava
Telefón:
02 5244 4074
IČO:
42135435